Accueil

Matchs à domicile le WE du 23 mai

U 11 F 1 à 13h30 / Pacé 1

U 13 F à 14h30 / St Gilles 1

 Matchs à l’extérieur le WE du 23 mai 

U 11 M 1 à 14h15 / Argentré 1 (départ 13h30)

U 15 M  à 15h15 / Le Rheu 1 (départ 13h50)

Seniors F 2 à 19h / Bruz 3 (départ 17h30)

Résultats dWE du 2 mai

U 11 M1 / Chantepie 2 : 30 – 32

U 11 M 2 / Balazé 2 : 14 - 34

U 11 F 2 / Thorigné : 48 - 18

U 11 F 1 / Rennes Avenir : 30 – 18

U 13 F / Thorigné : 49 - 35

U 13 M / Thorigné 2 : 45 - 41

U 15 M / Vitré 1 : 79 - 49

U 15 F / Châteaugiron 2 : 46 - 57

Seniors M 1 / Pacé 2 : 65 - 77